სიახლეები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა title=

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2017 წლის 20 ოქტომბერს, 14:00 საათზე, ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში (მის: აჭარა, დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. 3), გაიმართება ჭარის რეგიონში მდ. ლოდნარის და აკავრეთას წყალზე პროექტის აკავრეთა ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (გზშ) საჯარო განხილვა. დაგეგმილი საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს აკავრეთა ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა.

სხვა სიახლეები